Congrès italien dans le golfe de Tarante 2017

Congrès italien dans le golfe de Tarante, entre Italie et Grèce du 26 aoùt au 2 septembre 2017.

Si vous prenez vos congès à la fin de l’été, participez à l’un des plus grands congrès nationaux, chez nos voisins italiens: au programme, les rapports entre Platon et l’espéranto, ou au sud de la Méditerrannée; cours et bronzette; excursions dans les sites archéologiques etc …

INFORMITALE 213

Oficiala inform-servo de Itala Esperanto-Federacio

Chu vi kapablas naghi? Itala Esperanto-kongreso – Polikoro, Matera – de la 26-a de augusto ghis la dua de septembro 2017

Se vi kapablus naghi au almenau stiri velboaton, vi povus alveni al la kongreso kune kun la jahxto, kiu trakrozados la tiel nomatan Golfon de Taranto, parton de la Jonja Maro inter Italujo kaj Grekujo. Oni esploros la malgrandajn havenojn kaj la marbordajn urbetojn, lernos stiri velboaton kaj chefe lernos la terminojn en Esperanto, kiuj estas necesaj por farighi maristo dum la semajno antau la kongreso (interalie la sonon hh, pro kiu oni mendis jahhton).

Se vi nek naghas nek boatas, vi povas alveni per la kutimaj verturimedoj (aviadilo, autobuso, vagonaro, automobilo, ktp.). Vi trovos chiujn indikojn en http://kongreso.esperanto.it/84/index.htm . Cetere nia kongreso certe estos la plej granda kongreso en Europo en 2017 kaj la plej interesa por movaduloj (temoj pri informado kaj revuoj), partneroj (kurso de Esperanto kaj sunbrunigho che la maro), kleruloj (rilatoj inter Platono kaj Esperanto), gejunuloj (nokta programo sen ghenaj plenkreskuloj), turistoj (katedraloj kaj praepokaj arhheologiaj lokoj senfinaj kaj pogrande), mediteraneanoj (diskutoj pri Esperanto en la sudo de Europo).

Se vi ne kapablas manghi per bastonetoj kaj tial ne iras al Seulo, vi devas veni al ni. Iru al http://kongreso.esperanto.it/84/index.htm kaj alighu.
La LKK

 

Informitale
Itala Esperanto-Federacio – <fei@esperanto.it>
Itala Esperantista Junularo – <iej@esperanto.it>
via Villoresi, 38 I-20143 Milano – Tel+fax +39 02 58100857
http://www.esperanto.it/

Vous aimerez aussi...