Esperanto kongreso 25-28 majo 2017 Mandres-les-Roses

 

Esperanto kongreso. 25-28 majo 2017. Mandres-les-Roses (94)
La programo detale priobservita!
 
 
Aliĝu senprokraste!
  • Sabate, vi partoprenos ginget-vesperon, kun loka orkestro por danci. La gingeto estis tipa malmultekosta restoracio, kie oni ankaŭ dancis. Ili multe disvastiĝis en la 19a jarcento ĉirkaŭ Parizo. Ili staris ĉe rivero, kie oni povis bani kaj kanoti. Dimanĉe en bela sezono, miloj da parizanoj kun familio aŭ amikaro trajne veturis al antaŭurboj por manĝi, trinki kaj sin amuzi.

 

Photo 4.jpg

 

  • Ekspozicio kaj prelego .La celo de la ekspozicio kaj prelego estos simple kaj rekte montri plej diversajn aspektojn de la ĉiutaga vivo de la Esperantistoj. Plie 2017 estas grava memorjaro ĉe la Esperantistoj ĉar Doktoro Zamenhof mortis en 1917. Ĉi-tial dum nia kongreso ni plurfoje honoros lin.

 

  • Prezentado de la Parola Kompletigita Lingvo. PKL estas paroli esperante, kompletante la parolon per mangestoj. PKL estas lingvo : internacia, relative facila, justa ,mensaperanta. Abdel Nouri, kiu realigis KPL, prezentos ĝin kaj montros ĝian uzon.

Vous aimerez aussi...