Vizito de Donald Trump en La Ciotat

Vizito de Donald Trump en La Ciotat  

Pro malfruo de la TGV, li maltrafis la anoncitan trajnon kaj alvenis pli malfrue, ĵaùde la 16an je la 14a Feliĉe la stacidomo, kie estis farita la unua filmo de fratoj Lumière ( » Alveno de trajno en la stacidomon de la Ciotat « ) ĉiam vekas intereson kaj kompensas la ĝenon … Unu horo da ripozo kaj li ekveturis por rapida piedvizito de la urbo.

(Estas titola eraro, kiu povas ighi humura kaj altiri atenton !)

Duncan Charters jam malkovris Provencon, kiam li estis lernejano okaze de interŝanĝo kun Lycée Mignet en Aix en Provence. Sed de tiam li ne revenis al nia regiono. Male al kelkaj vizitantoj, kiuj fotas nur sin, Duncan fotas lokajn specifaĵojn kaj miris pri la diversaj « monumentetoj » : memortabulo por la deportitoj al koncentrejo, nomo de placo antaù la urbodomo pri marŝado de senlaboruloj al Parizo, represo de la alvoko de Generalo de Gaŭlle la 18an de junio 1944; monumento al viktimoj de asbesto ( li konas la problemon ĉar lia universitato estis varmizoligita per asbesto … ), fiskkaptista tribunalo ks.

La prelego, anoncita per gazetoj kaj elektraj surstrataj paneloj, venigis dudekon da homoj, eĉ ne ĉiujn esperantistojn. La posta aperitivo permesis konstati, ke li bone parolas france kaj povas rekte respondi al interesitoj.

Vendrede matene, aùta vizito al Figuerolles, tiu tipa  fjordeto, kaj okazo memorigi, ke Esperanto-la Ciotat estis inter la aktivaj asocioj, kiuj batalis por ke La Ciotat eniru la naturan rezervejon Parc National des Calanques.

Komuna tagmanĝo kunigis kelkajn esperantistojn (unu estis veninta el Tulono) por tro abunda manĝo,

kiun ni devis ĉesigi pro veturado al la stacidomo.

Vous aimerez aussi...